Školské akcie

15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia.

13. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme pre žiakov 1., 2. a 4. ročníka pripravili program, v rámci ktorého žiaci mali možnosť pripomenúť si osobnosti, miesta a udalosti týkajúce sa revolúcie. Žiaci spoločne pracovali na udalostiach, ktoré sa odohrali presne 15.marca 1848, mali spoznávať známe tváre, ktoré sa podieľali na revolúcii, dostali aj mapy z rokoch 1848/1849, pomocou ktorých interpretovali bitky. Následne po skončení úloh a po vyhodnotení sa začala slávnosť. Program ukončili piesňou Bez Teba od skupiny Ismerős arcok.