Školské akcie

Exkurzia – IA, II.A ME – 23.3.2017

Michalovce

 

V rámci prírodovednéhoenviromentálneho vzdelávania  dňa 23.marca 2017 sme sa zúčastnili  vzdelávacieho projektu. Navštívili sme v Michalovciach Environmentálne vzdelávacie zariadenie, Laboratórium pitnej vody a Čistiareň odpadových vôd. Okrem environmentálneho  vzdelávania sme chceli dať úctu našej blahodarnej a životodarnej tekutine, vode, ktorej právom patrí Svetový deň vody 22.marec.

Dozvedeli sme sa, že 75% sveta tvorí voda, ale iba 1% je vhodné na pitie. Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších pitných vôd v Európe.

Mali sme možnosť nahliadnuť do moderne vybaveného Laboratória pitnej vody. Videli sme veľmi poučné ukážky na  laboratórne rozbory a zistenie kvality pitnej vody. Múzeum vody v priestoroch Úpravne vody Hrádok v Michalovciach nám poskytlo zaujímavý obraz o kolobehu vody v prírode, o jej ceste od prameňa až k využitiu v domácnostiach a hospodárstve. Veľa zaujímavostí sme sa dozvedeli o histórii a vývoji vodohospodárstva v našom regióne. Na Zemplíne a východnom Slovensku siahajú tradície vodného hospodárstva do 15.storočia. V Čistiarni odpadových vôd nám zamestnanci predstavili priebeh a spôsob čistenia odpadových vôd ako aj prácu vodohospodárov.

Žiaci pamätajte si – Voda je základ života!