Školské akcie

Predmetová komisia Prírodovedných predmetov aj tento rok usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy. Súťaž, ktorá sa uskutočnila 24. februára 2017 rozširuje prírodovedný obzor žiakov a prispieva k ich tímovej práci.  Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych podobách.

VYHODNOTENIE PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽE

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY KIÉRTÉKELÉSE

Poradie Trieda
Osztály
Kvíz
Kvíz
Otázky
Kédések
Logické úlohy
Logikai feladatok
Vynálezy
Találmányok
Javy
Jelenségek
Súčet bodov
Pontszámok összege
1. III.B 13 6 1 8 2 30
2. III.A 13 7 2 6 1 29
3. II.A vjs 12 4 1 8 1 27
4. I.A vjm 15 4 1 2 4 26
5. II.A vjm 12 7 1 4 1 25
6. I.A vjs 7 2 0 3 1 13