Školské akcie

Čitateľská gramotnosť  a čítanie sporozumením je dnes najdôležitejšou úlohou. Preto sme na otvorenej hodine dňa 6.2.2017 chceli poukázať na najúčinnejšie formy a  metódy,  ktoré vychádzajú z podkladov knihy od autorky Pethőné Nagy Csilla.

Ako východiskový bod nám poslúžil model EUR. Jeho účinky sa skrývajú v tom,  aby sa v záujme uvedomelého  učenia aktivovali predchádzajúce vedomosti  a budujúc na tejto báze sa uplatnia nové  vedomosti pri aktívnom učení.

Záujem sa sústredil na zaradenie nových informácií do osobného povedomia študenta. Spracovanie informácií ponúka systematickú prácu, vymedzí formu samostatného štúdia, čítanie s porozumením. Testy, ktoré napísali študenti, dokazujú, že moderné vzdelávacie formy, metódy a techniky pozitívne vplývajú na porozumenie textu. Prispievajú k rozvoju vyučovania. Prospech a tvorivosť žiakov sa zlepšili.