Iskolai akciók

Az értő olvasás és szövegalkotás fejlesztése napjaink oktatásának egyik legfontosabb feladata. E célból került megrendezésre egy módszertani óra, amely ismertette napjaink irodalom tanításának leghatékonyabb technikáit.

A 2017.02.06-án bemutatott innovációs módszerek Pethőné Nagy Csilla módszertani könyve és irodalmi tankönyvei alapján kerültek bemutatásra.

A kiindulási pontként RJR (ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás) modell szolgált. A modell hatékonysága abban rejlik, hogy az értelmes tanulás érdekében előhívja az előzetes tudást, és annak bázisára építve segíti az új ismeretekkel való találkozáskor a tanuló aktív jelentésteremtési aktusait. Figyelmet fordít az új ismeretek beágyazódására, a tanuló személyes tudásrendszerébe való beépülésére. Az információfeldolgozás szisztematikus útját kínálja, kialakítja az önálló tanulást, az értő olvasás képességét.

A tanulókkal végzett felmérések azt bizonyítják, hogy a modern oktatási módszerek, modellek és technikák egyértelműen pozitívan hatottak a szövegértési folyamatokra. Hozzájárultak a tanórákon folyó munka hatékonyságának a növeléséhez. A diákok teljesítménye egyértelműen javult, a szövegalkotásuk is fejlődött.

                                                                                                          PhDr. Pankovics Andrea