Školské akcie

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. februára 2017 pre I.C VJM23. februára 2017 pre I.D VJS v areáli školy Čiernej nad Tisou.

Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

Súťažné kategórie:

Učebný odbor:  autoopravár s VJM – súťaže sa zúčastnilo 7 žiakov

   autoopravár s VJS –  súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov

Ročník:  prvý

Trieda:  I. C VJM,  I. D VJS

 

Obsah súťaže:

Teoretická časť:  –    test

Praktická časť.   –    presnosť vyhotovenia výrobku

  • kvalita povrchu
  • dodržiavanie zásad BOZP

 

V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 25 otázok a  mohli dosiahnuť max.             25 bodov.

V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria:

  • zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s max. bodom 70
  • kvalita povrchu s max. bodom 20
  • dodržiavanie zásad BOZP s max. bodom 10

Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

Vyhodnotenie súťaže

  1. miesto: Móricz Dávid                                            uč. odbor autoopravár s VJM
  2. miesto: Jaščeg Zsolt                                        uč. odbor autoopravár s VJM
  3. miesto:  Šafar Nicholas                                                uč. odbor autoopravár s VJS

Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych predmetov.

Víťazom blahoželáme.