Školské akcie

Žiaci OA z rôznych ročníkov sa 20. 02. 2017  zúčastnili besedy s právnikom.  JUDr. Atila BOHÁCS nás  oboznámil so slovíčkom „zákon“. Vysvetlil nám, čo sa stane, keď ho porušíme.  Porozprával nám o svojich študentských zážitkoch, ako ho na prvý pokus nezobrali na vysnívanú univerzitu. No on od malička chcel byť právnikom. Po úspešnom ukončení gymnázia sa nedostal na Právnickú fakultu UPJŠ, ale napriek tomu sa nevzdal, nevynechal ani rok čakaním na druhý pokus o štúdium,  ale študoval jeden rok na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vysnívaná profesia, ako cieľ  boja, ho posilňovala prekonávať vzdialenosť, cestovanie, rečovú bariéru, skúšky. Druhá časť bola zaujímavejšia, pretože nám pán právnik rozprával príbehy, ktoré zažil. Niektoré boli vtipné, iné napínavé, no z každého sme si vzali ponaučenie. Má skúsenosti so živnosťou a so živnostníkmi a podnikateľmi v našom regióne.  Prezradil nám aj to, ako sa stal starostom obce Boľ, čo je náplňou jeho práce. Je to dedina s vysokou nezamestnanosťou, ktorú riešiť je nad jeho sily. Nakoniec sme sa mohli pýtať na veci, ktoré nás zaujímali. Z besedy sme odišli obohatení o užitočné a zaujímavé informácie.