Školské akcie

 „Drevená chalúpka pokrytá slamou, neľahký život siroty a napriek tomu šľachetný človek s krásnou dušou. Chodil v temnote a roznášal svetlo. Učil ľudí čítať, učil ich milovať tlačené slovo a tým udržiaval a upevňoval v nich národné povedomie.“

Z úcty k Matejovi Hrebendovi predmetová komisia vyučovacích jazykov vyhlásila pre žiakov  základných škôl a pre žiakov I. a II. ročníka SOŠ – Szakkӧzépiskola Kráľovský Chlmec literárnu súťaž pod názvom: „Po stopách Mateja Hrebendu.“  Vyhlásenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci október. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov z dvoch základných škôl a 9 žiaci z našej školy. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 30. 1. 2017. Porota (členovia predmetovej komisie vyučovacích jazykov) nemala ľahkú úlohu, všetky literárne práce (rozprávky) boli veľmi pútavé a cenné. Žiaci dokázali prebudiť svoje literárne vlohy a nechali zelenú svojej fantázii. Napísali naozaj krásne príbehy, ktoré zrkadlia svet detskej duše.

Víťazné práce:

I.kategória:

1. miesto: Gréta Pankuličová (ZŠ Kráľovský Chlmec, V.A) – V zrkadlovom kráľovstve

 

2. miesto: Norbert Bohács (ZŠ Kráľovský Chlmec, VII.A) – Dvaja bratia

 

3. miesto: Norbert Papp (ZŠ Kráľovský Chlmec,  VII. A) – Oranžové slniečko

Ján Vereš (ZŠ P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch) – Starenka a princ

II.kategória:

1.miesto: Boris Belekanič (II.A) – Túžba Naraka

 

2. miesto: Beáta Furiková (II.A) – Život v tele vlka

 

3. miesto: Denisa Majerníková (I.A) – Rozprávka o smutnej jedličke

Alexa Némethová (I.A) – Jano a jednorožec

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za originálne príbehy, za ich snahu a ochotu podeliť sa so svojimi schopnosťami i voľným časom.