Školské akcie

    Dňa 23.1.2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž Poznaj slovenskú reč. Zúčastnilo sa jej 7 žiakov z II.A s vyučovacím jazykom maďarským.

Jednoznačne najlepšie zvládol predpísané úlohy študent Adrián Tóth z II.A , ktorý týmto  postupuje do krajského kola v Košiciach, ktoré sa bude konať v marci.