Školské akcie

Predmetová  komisia elektrotechnických predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dňa 12.01.2017 prezentáciu na tému ROBOTIKAModerné trendy vo vyučovaní  pomocou  robotických stavebníc LEGO Mindstorms EV3.

 Zmyslom prezentácie bolo oboznámiť pedagógov so stavebnicou LEGO Mindstorms EV3,  ktorá reprezentuje najnovšiu generáciu výukových robotov LEGO.  Široký rozsah použitia LEGO Mindstorms umožňuje realizáciu relatívne veľkých a z inžinierskeho hľadiska významných projektov. Vďaka množstvu dostupných dielcov je možné postaviť modely rôznych zariadení, od jednoduchých vozidiel cez manipulátory, až po roboty a komplexné výrobné linky. Stavebnica, vzhľadom na vybavenie, ponúka rôzne možnosti výskumu, napr. v oblasti robotiky, spracovania signálov a vyhodnocovania údajov zo snímačov v reálnom čase, či orientácie v priestore a optimalizácie pohybových trajektórií.

Záverom prezentácie boli predstavené konkrétne projekty, možnosti využitia základnej  robotickej sady v edukačnom procese, ako napr. (robotické sledovanie čiary, výpočet obsahu neznámej plochy, radarový systém, vyhýbanie sa prekážkam).

Cieľom tejto prezentácie bolo názorne priblížiť  praktické úlohy s využitím konštrukčnej stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3, ktoré môžu poslúžiť pedagógom v rámci výuky svojho predmetu k zvýšeniu záujmu žiakov o prebrané učivo a podpore jeho rýchlejšieho pochopenia.