Školské akcie

Dňa 16.12.2016 sa študenti II.A triedy zúčastnili inovatívnej inscenácie s názvom „Árvíz“.

Oproti bežnému divadlu je rozdiel v štruktúre celej hry. Kým v klasickom predstavení je divák len neaktívnym pozorovateľom deja, v tomto type je divák zasvätení do deja tým, že herci sa pýtajú na jeho názory, čím sa stáva aktívnou súčasťou predstavenia. Zverejnenie názoru pritom nie je povinné. Je to spoločné rozmýšľanie, kladenie otázok a hľadanie odpovedí.

V predstavení „Árvíz“ sa herci v priebehu hry pýtali študentov na ich postoje a nútili ich tak premýšľať i formulovať svoje názory na závažné otázky. Základnou témou v hre „Árvíz“ bola otázka šikanovania v školskom prostredí, ale aj mimo nej. Protagonistkami predstavenia boli stredoškoláčky, kde agresor veľmi často ponižoval a negatívne pôsobil na obeť.

Dôležitou súčasťou inscenácie boli interaktívne zložky, kde študenti museli reagovať, premyslieť udalosti z pohľadu konkrétnej postavy, radiť a dotvárať príbeh.

Študenti sa aktívne zapájali do procesu hry.