Školské akcie

Jedenásť študentov našej školy sa stalo 4. decembra na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu skoro 200 ďalšími zabehli 1,2 km trasu v centre Kráľovského Chlmca.

Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci kocogók po druhýkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a zblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Krátko pred štartom z Námestia milénia sme sa zahriali rozcvičkou s Ritou Csótó. Na rovnakom mieste po dobehnutí do cieľa čakala na každého bežca medaila, malý darček a pohostenie.

Trasu zdolal každý z našich žiakov, niektorí dobehli s chuťou vyskúšať si svoje sily aj na dlhších trasách.