Školské akcie

Šiesteho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Postupne navštívil všetky triedy, kabinety, aby obdaroval všetkých žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čert. Darčeky im vyrobili žiaci na hodinách cvičnej firmy a žiackej Školskej rady.

Deň svätého Mikuláša vniesol medzi školské lavice vánok sviatočnej  nálady, ktorá panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzičasom bude  množstvom akcií, ktoré čaro tohto obdobia  umocnia.