Školské akcie

      Žiacka školská rada v školskom roku 2016/2017 prvýkrát uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou. Cieľom  bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom žijú a trávia veľa času, udržali v príjemnej atmosfére.

Hodnotiteľmi boli nasledovní pedagógovia: Ing. Bernáthová, Ing. Kovácsová, Ing. Polláková a  dvaja členovia Žiackej školskej rady.  Jednotlivé triedy svoju kreativitu využili pri výzdobe okien, tabule i  skriniek. Vo štvrtok 27. 10. 2016 horeuvedená komisia vyhodnotila snahu jednotlivých  tried a výsledok bol nasledovný:

Najviac bodov dosiahla I.NŠA trieda, druhé miesto obsadila  I.A a II.A trieda a tretie miesto získala III.A trieda.