Školské akcie

Školský život to nie je len akýsi časový sled pekne na seba nadväzujúcich udalostí. Je to súhrn nespočetných úloh, ktoré si študent ani  neuvedomuje, ale je súčasťou výchovného obsahu jeho budúceho života a konania. Jednou z metód formovania osobnosti mladého človeka sú aj vedomostné súťaže,  ktorých súčasťou na našej škole je obľúbená HEURÉKA. Jej 4. ročník sa uskutočnil 16. novembra 2016.

Tento dátum v podvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu je už tradičný a prostredníctvom histórie symbolizujúci náš každodenný hodnotový horizont.

I tento ročník mal svoju kvalitu a preveril vedomosti žiakov, pričom hierarchia súťaže zostala nezmenená. Z predkola, ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2016 postúpilo 5 najlepších družstiev do  finále, ktoré formou poučných a zároveň zábavných prezentácií preverilo vedomosti žiakov zo všetkých sfér vedy, techniky, logických úloh, spoločensko-politického a kultúrneho života. Napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi súťažiaci v jednotlivých kolách získali v priemere menej bodov, celková úroveň vedomostí bola i tak veľmi dobrá, čo sa nakoniec premietlo do nasledovného poradia.

  1. III.A
  2. I.NŠB
  3. IV.A
  4. I.NŠA
  5. I.A

Organizátori  súťaže, členovia prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov Mgr. Beáta Csatlósová, Mgr. Katarína Banyková a Mgr. Zoltán Jánošík sú presvedčení, že táto súťaž opäť prispela nielen k naplneniu voľnočasových aktivít, ale  k rozšíreniu obzoru vedomostí žiakov na našej škole.