Školské akcie

     Exkurzia a vychádzka umožňujú žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite, čím  získavajú komplexnejšie vedomosti. V tomto duchu sa žiaci Obchodnej akadémie triedy I.A  pod vedením Ing. Denisy Mihalčíkovej zúčastnili 15. 11. 2016 exkurzie v  Slovenskom technickom múzeu.

Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície písacích strojov. Odborná pracovníčka múzea oboznámila žiakov s vývojom písacích strojov  od druhej  polovice 19. storočia až po súčasnosť.  Súčasťou  expozície bol aj prehľad a vývoj telegrafnej techniky, diaľnopisov a telefónnych prístrojov so vzácnou zbierkou telefónov. Žiaci si  mohli vyskúšať nielen písanie na klasických písacích strojov, ale aj vytáčanie čísel na starých telefónoch.

Po prehliadke sme sa presunuli do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, kde sa naši žiaci  oboznámili s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky.  Mali možnosť pozorovať rôzne fyzikálne javy,  vyskúšať si  hlavolamy, mechanické, magnetické a optické zariadenia.