Školské akcie

Dňa 20. októbra 2016  študenti II.A-OA a III-OA  sa spolu s vyučujúcou Ing. Andreou Polákovou  zúčastnili 14. Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.  V  pavilóne boli rôzne stánky;  firma Mayko ponúkala informácie  o zdravej výžive,  kozmetike, očné vyšetrenie  a meranie hodnoty cukru v krvi, prezentovali v slovenskom a anglickom jazyku, žiaci zo zahraničia po anglicky, česky a poľsky; cvičná firma Vodárik pripravila pre návštevníkov kvíz, ich sponzorom sú VVK, Košice.

Naj… získala od nás CVF  Centrum zdravia a krásy Moy – Ko,  ktorá ponúkala širokú paletu služieb v oblasti zdravia a krásy. Žiaci boli  dobre technicky vybavení prístrojmi (meranie tlaku v očiach, prístroj na meranie hladiny cukru v krvi, prístroj na meranie hodnoty BMI). Teší nás, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie. Veríme, že v roku 2017 už budeme prítomní ako súťažiaci s našou CVF a tým urobíme dobrú reklamu našej škole.