Školské akcie

094 Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha,“ povedal kedysi známy filozof L. A. Seneca. V  snahe vybudovať  pozitívny vzťah žiakov ku knihám a presvedčiť ich, že aj v súčasnosti  majú knihy v tomto svete dôležité miesto, žiaci I. A triedy dňa 19. 10. 2016 vymenili hodinu slovenského jazyka a literatúry v triede za návštevu Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci. Tu sa žiaci oboznámili s rozdelením kníh,  výpožičným poriadkom i  vedením evidencie knižného fondu. Žiaci si mali možnosť prezrieť krásne priestory knižnice, nadýchať sa vône kníh, zobrať si ich do ruky a začítať sa do nich. Aj takýmto spôsobom chceme v našich žiakoch vyvolať lásku ku knihám. Veď nie nadarmo sa hovorí, že „čítanie knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára a naša duša odpovedá.“ ( André Maurois)