Školské akcie

dscn2433

Výročný 10. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 sa konal 30. septembra v niekoľkých mestách Slovenska vrátane Košíc (v nákupnom centre Atrium – Optima).

Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný Európskou komisiou na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions.

Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sme videli viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít – Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity a výskumných ústavov SAV.

Mohli sme sa oboznámiť s najzaujímavejšími a najaktuálnejšími výsledkami slovenskej vedy a výskumu, zoznámiť sa s osobnosťami a odborníkmi, vďaka ktorým slovenská veda napreduje a dosahuje výsledky porovnateľné so svetom.

Na akcii sa zúčastnilo 25 najlepších prírodovedcov našej školy.