Školské akcie

14800767_10208139097698712_517953420_n

Dňa 20.10.2016 pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnila aktivity na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci s názvom Burza práce.

Pracovné agentúry a zamestnávatelia z blízkeho i ďalekého regiónu poskytovali poradenstvá a informácie týkajúce sa svojej činnosti, prípadne prezentovali ponuku voľných pracovných miest.

V rámci celoživotného vzdelávania sa do tejto aktivity zapojila aj naša škola s cieľom ponúknuť záujemcom (nezamestnaným) nasledovné akreditované vzdelávacie programy: murár, kaderník, krajčír – dámske odevy, strojný mechanik, montér suchých stavieb, maliar, šička elektromechanik – silnoprúdová technika, zváračskú školu. Prítomní mali k dispozícií brožúry, a veľké množstvo informácií zo strany vedenia školy. Na aktivite sa zúčastnili aj firmy NOVA TRAINING s.r.o vzdelávacia inštitúcia a PERSONEL EFEKT s.r.o, s ktorými sme nadviazali úzku spoluprácu, s cieľom poskytnutia pracovného miesta pre našich budúcich absolventom.

Burza práce bola unikátnou príležitosťou nielen pre uchádzačov o zamestnanie na nájdenie si nového zamestnania, ale aj pre najmladšiu generáciu, vstupujúcu na trh práce v budúcnosti alebo chystajúcu sa na prípravu na povolanie, na zorientovanie sa v tejto problematike.