Školské akcie

img_5596

Učitelia a študenti Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci ani tento rok nechýbali na podujatí Mosty bez bariér. Prehliadku študentskej tvorivosti z rôznych škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja, ktorá sa už po ôsmykrát uskutočnila v areáli kaštieľa Majláthovcov v Pribeníku sprevádzalo slnečné počasie. My sme tu mali silné zastúpenie, nakoľko sa môžeme pochváliť dynamicky sa rozvíjajúcim odborom mechanik – elektrotechnik. Naši študenti  Bányácsky Bence  a Barati Gergő prezentovali bytový rozvádzač a ovládací panel plynovej kotolne, Szedlák Marek.  a Lipán Alexander ukázali ako funguje fotovoltaická elektráreň. Návštevníci sa pri našom stánku pristavovali nielen preto, že sme pred ním mali pestrú výzdobu z plodov jesene pod názvom Babie leto,  ale aj kvôli rôznym robotom z lega.

Veľký úspech mal strašiak, ktorého vytvorili žiaci výroby konfekcie pod vedením svojich majsteriek.

Automechanici predvádzali motokáru, ktorú si sami zostrojili. Naše žiačky Gabódová Nikola, Pekáriková Diana, Leczová Laura.,ktoré zastupovali Obchodnú akadémiu, spolu s Battyányiovou Barbarou., Milou Cynthiou., Petrovou Anetou., Sajkovou Izabelou.,Szabovou Rékou., Tóthovou Viviána., Župčan Barbara., Gécziovou Klaudia., Švábovou Barbara., Vargovou Viktóriou., Kissovou Vivien., či Bandurovou  účinkovali v kultúrnom programe Rozprávkový svet očami kaderníčok. V stane pripravovali účesy naše dievky Balogová Dajana. a Viktória. ,Petríková Kristína a Kováčová Denisa.
Organizáciu našej „výpravy“ v Pribeníku mala na starosti pani zástupkyňa OVY Mgr. Enikő Pogányová a treba povedať, že sa jej zhostila na výbornú.

Na 8.ročníku podujatia Mosty bez bariér vystupovali rôzni speváci, vedúci odboru školstva KSK ocenil najúspešnejších študentov stredných škôl a všetkým divákom sa zapáčilo vystúpenie študentiek z obchodnej akadémie v Trebišove, ktorí svojou karičkou akoby symbolizovali spájanie všetkých nás – zdravých aj tých handicapovaných. A tak by to malo byť- bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, či rasy- všetci sme ľudia, čo niečo dokážu.