Školské akcie

dsc_5307

Slávnostné otvorenie školského  roku sa uskutočnilo  5. septembra. Hoci leto nás ešte stále očarúva

 svojím slnečným počasím, čas učenia sa neodvratne začal.

Riaditeľ našej školy Ing. Ivan Beňo sa prihovoril našim prvákom a učiteľom, zaprial im veľa úspechov v novom školskom roku a takisto aj ostatným  študentom a pracovníkom školy.

Aj my každému prajeme úspešný školský rok.