Športové akcie

dsc_5664Šport je súčasťou každej vyspelej spoločnosti. Škola so svojou nezastupiteľnou funkciou v organizovaní rôznych aktivít  je právom považovaná za  matku skutočného ľudského života.

Športová olympiáda pre žiakov základných škôl v Medzibodroží, ktorej 8.ročník bol  10. júna 2016 organizovaný v SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci /pracovisko Čierna nad Tisou/  je obrazom toho, keď sa súťaživosť a zvyšovanie výkonnosti pretavujú do športového charakteru mladého človeka.  Táto idea je vlastná nielen pre organizátorov, ale aj pre zúčastnené školy.

Na tomto ročníku bolo prítomných  11 základných škôl v celkovom počte 278 žiakov.

Už tradičná rodina  zúčastnených škôl po prvýkrát medzi sebou privítala aj mladých športovcov zo základnej školy Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským z Veľkých Kapušian. Masovosť tohto podujatia je potešujúca, lebo telesná kultúra, pohyb i teoretické vedomosti sú dobrou prevenciou zdravotného stavu mládeže  a tým i celkovej kvality ich ďalšieho života. Štyri športové odvetvia, loptové hry, atletika, silový viacboj a kvízová súťaž v dvanástich disciplínach boli zárukou pre každého súťažiaceho, aby si svoj vavrín slávy vybojoval vlastnými schopnosťami v medziach športovej etiky.

             Šport je puto, čo spája národy. Túto prastarú  pravdu zdôraznil pri svojom otváracom prejave riaditeľ SOŠ Szakkozépiskola v Kráľovskom Chlmci a riaditeľ pretekov Ing. Ivan Beňo.   Myšlienka spolupatričnosti rezonovala počas celého otváracieho ceremoniálu, veď rok 2016 je olympijským rokom,  kedy v auguste v Brazílii zažiari olympijský lúč XXXI. letnej olympiády. Zúčastnené školy spolu s organizátorskou školou  symbolicky pozdravili túto veľkolepú udalosť stuhou pripevnenou na olympijskú štafetu, ktorá bola následne odovzdaná predstaviteľom olympijského klubu Miroslavovi Luberdovi a jej čestnému predsedovi Antonovi Švajlenovi.

               Šport je aj nástrojom výchovy, ktorý na kolbišti učí športovca  k sebaovládaniu, disciplíne, učí mládež vážiť si samu  seba a súťažiť jeden s druhým v pokore. Tieto ideály boli etablované olympijskými prísahami športovcov a rozhodcov.  Podobné myšlienky vyslovil i v mene prítomných hostí poslanec Košického samosprávneho kraja Gejza Sačko, ktorý pozdravil všetkých zúčastnených.   Výsledky v súťažiach    znovu potvrdili, že odvaha, sila svalov a vôle sú   vlastné i pre túto generáciu.

                Olympijské hodnotenie v súťaži družstiev je dôkazom širokého zapojenia sa škôl do jednotlivých disciplín, ktoré boli  podložené výbornými individuálnymi výsledkami. Putovný pohár si po 8. ročníku ponechala Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Kráľovský Chlmec.    

Uznanie však patrí všetkým. Športová olympiáda znovu dokázala, že merať si sily a prekonávať sa navzájom je ušľachtilým cieľom každého športovca  nielen na profesionálnej, ale aj na amatérskej úrovni.