Školské akcie

DSC_4699Pri príležitosti 110.výročia založenia odborného vzdelávania v meste Kráľovský Chlmec predmetová komisia prírodovedných predmetov vyhlásila prírodovednú súťaž pre žiakov základných škôl Medzibodrožia a Použia pod názvom VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ 1906 – 2016. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z 5 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci vytvorili 10 prezentácií, dve skupiny žiakov v podobe kresby  vyjadrili svoje myšlienky a vytvorila sa aj jedna nástenka. Porota (členovia predmetovej komisie prírodovedných predmetov) pri udeľovaní cien nemala ľahkú úlohu, pretože všetky vytvorené práce boli náročné, veľmi zaujímavé a cenné. Dňa 24.5.2016 poobede do súťaže zapojení žiaci na pôde našej školy predstavili svoje práce a tým si aj rozvinuli si svoje kompetencie pri prezentácii vlastnej práce. Zoznam žiakov a názov ich vytvorených prác obsahuje nasledovná tabuľka:

 

Názov práce Pripravil/pripravili umiestnenie
Boľ – vjm Goldmark Péter Károly – PPT Banga Laura III.
Szentgyörgyi Albert – PPT Illés Klaudia
Szentgyörgyi Albert  – kresba Halász Bettina
Streda nad Bodrogom – vjm Tudomány és technika – PPT Vida Boglárka
Kármán Tódor – PPT Gaboda László II.
Szilárd Leó – PPT Görög László
Čierna nad Tisou – vjm A web feltalálója: TIM BERNERS-LEE – PPT Kállai Jesika

Kállai Patrícia

Albert Einstein élete – PPT Kállai Margita

Nagy Helena

Albert Einstein – PPT Hornyák Nikoletta

Balog Diana

Kráľovský Chlmec – vjm A helikopter feltalálása és alkalmazása – PPT Bányácski Ákos

Dobos György

Loksa Dávid

I.
Neumann János – kresba Bodnár Nikoletta

Balla Fanny

Eszenyi Lilla

Biel – vjm Béres József – PPT, nástenka Miczák Rebeka

Pribék Tünde

Oltman Vivien

zvláštna cena poroty

 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim žiakom, že s nami spolupracovali, a poďakovanie patrí aj tým učiteľom zo základných škôl, ktorí pri tvorbe riadili svojich žiakov, keď bolo potrebné, podali im pomocnú ruku.

Veríme, že táto spolupráca medzi školami bude naďalej  pokračovať.