Školské akcie

DSC_7094Dňa 30. júna 2016 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili v novom amfiteátri, aby uzavreli školský rok. Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor Ing. Beňa, riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch a úspechoch  žiakov školy v tomto školskom roku. Pani zástupkyňa popriala krásne leto a sa lúčila sa s tým, že každého škola očakáva v novom školskom roku.

Pán riaditeľ ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach.

Ukončenie školského roku 2015/2016 sa nieslo v slávnostnej a pozitívnej nálade pre kultúrny program, dobré počasie a pre blížiace sa prázdniny . Vôňu  prázdnin  bolo cítiť vo vzduchu.

Do videnia 5.9.2016.