Školské akcie

DSC_4045V piatok 20. mája 2016 sa naši budúci maturanti rozlúčili s tunajším stredoškolským životom. Tóny piesne Gaudeamus igitur  zazneli na novobudovanom amfiteátri. Za krásneho slnečného počasia nastúpili na dvor žiaci IV.A, IV.B a II.NŠ triedy so svojimi triednymi učiteľmi Ing. Alžbetou Darányiovou, Mgr. Beátou Csatlósovou  a Ing. Miroslavom Kovácsom.

Básne v podaní žiačky Diany Pekárikovej z III.A triedy a Laury Leczovej z III.B triedy zahájili slávnostný program rozlúčky.

Celý slávnostný program sprevádzali moderátori Diana Kanalošová z III.A a Roberta Teruová z III.B triedy. Pri tejto príležitosti sa im prihovoril riaditeľ školy. Zhodnotil ich prácu a spolu s pani zástupkyňou odmenili najlepších študentov za reprezentáciu školy v odborných a športových súťažiach, za výborný prospech a dochádzku počas štúdia. Program spestril spevácky zbor školy skladbami „Zober ma domov“  a  „Most múlik pontosan“.

Študenti štvrtých ročníkov a študenti druhých ročníkov nadstavbového štúdia sa rozlúčili so školou, profesorským zborom, majstrami odborného výcviku, mladšími spolužiakmi a celým personálom.

Príhovory, odovzdávanie kvetín, lesk sĺz v očiach a spomienky  učiteľov či študentov, v takom duchu sa niesla táto milá udalosť. Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúročili všetky získané vedomosti, mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok  a zhovievavú skúšajúcu komisiu.