Školské akcie

 12977059_995986950496314_2803648528633452311_o    Študenti našej školy sa spolu so študentmi Strednej odbornej školy dopravy a spojov Barossa Gábora z Miškolca zúčastnili   spoločného projektu Határtalanul – Bez hraníc. Cieľom projektu bolo  vytvoriť  súťažné otázky  a spoločenské hry z recyklovaného  materiálu .

6.-8.apríla 2016

      Naša škola privítala študentov a učiteľov z Miškolca a hneď v prvý deň sme našich hostí zaviedli do Humenného, kde sme si pozreli obnovený kaštieľ Andrássyho, vyhľadali miesto, kde stál rodný dom Treforta Ágostona. Popoludní sme si na mieste posledného odpočinku v Ruskej pripomenuli pohnutý  život kapitána Dobó Istvána, ktorého hrdinstvo je späté s mestom Eger.

Na druhý deň sme navštívili Bardejov, kde sme si prezreli historické pamiatky stredovekého mesta a v Bardejovských Kúpeľoch sme ochutnali liečivú vodu z viacerých prameňov.

Posledný deň sme strávili prehliadkou samotného mesta. Sprievodcami sme boli my, takže sme si pokojne mohli prezrieť Pribeník, pripomenuli sme si Lorántffy Zsuzsannu, Mécsa Lászlóa,Helmeczy Mihálya, Dobosa Lászlóa.

  1. -15.apríl 2016

     Projekt mal svoje pokračovanie v Miškolci, kde my sme boli hostia. Prvý deň sme navštívili hrad v Diósgyőri. Videli sme vynovené prepychové izby kráľovnej. Odtiaľ sme prešli do Lillafüredu. Na niektorých miestach sme si pripomenuli históriu Palotaszálló a tajomstvá lillafüredských jaskýň, pri vodopáde sa núkala spomienka na  Józsefa Attilu , ktorý práve tu napísal svoju báseň Óda.

Najvzrušujúcejšou udalosťou bola návšteva  mesta Eger. Sprievodcom hradom bol román Jágerské hviezdy a Dobó István zapadol do skladačky dejín. Výlet sa skončil v  Gárdonyiho dome.

Posledný deň sme strávili v Miškolci. Z Avasu – z vtáčej perspektívy –sme videli mesto a pomocou otázok z testu sme sa  mohli oboznámiť s viacerými významnými pamätihodnosťami Miškolca. Bol to rozlúčkový deň. Ľutovali sme, že sa lúčime práve vtedy, keď sa medzi nami začali snovať nitky priateľstva. Utešovali sme sa tým, že projekt Bez hraníc bude mať svoje pokračovanie i v budúcom školskom roku a my sa opäť stretneme, aby sme mohli prežiť nové dobrodružstvá.