Školské akcie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obvodné kolo 38. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 1.4.2016 na SOŠ Technickej v Michalovciach  s nasledovným  programom: od 9:30 do 10:00 hodiny prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 prišlo na rad vyhodnotenie súťaže..

Našu školu reprezentovali Štefan Kasko z III.B a Marek Szedlák, z II.A triedy s prácou „Programovateľný robot“ . Študent  IV.B triedy, Gábor Bodnár súťažil s prácou „Lietajúci dron“.

Práce našich žiakov boli v porovnaní s ostatnými prácami na vynikajúcej úrovni a na základe rozhodnutia odbornej poroty  postúpili do krajského kola.

Krajské kolo sa uskutočnilo 8.4.2016 v SOČ v Košiciach na SOŠ dopravnej.

Okrem postupujúcich žiakov z obvodného kola súťaže, našu školu reprezentovali Veronika Paľová a Patrícia Lišócka, žiačky II.A triedy s prácou „Vývoj poľnohospodárstva v Medzibodroží vzhľadom na pôdnu religiozitu“. Gábor Bodnár s prácou „Lietajúci dron“.

sa nemohol zúčastniť , nakoľko bol zapojený do ďalšej školskej akcie a bol odcestovaný do zahraničia. Žiaci boli dobre  pripravení na súťaž. Napriek tomu, že svoje práce odprezentovali na vysokej úrovni, nepostúpili do celoslovenského kola súťaže.

Naša vďaka patrí okrem žiakov aj ich konzultantom – pánovi učiteľovi Zoltánovi Jánošíkovi a majstrovi odborného výcviku Gáborovi Dóczimu  za vynaložené úsilie, za usmerňovanie žiakov a za ich cenné rady a podporu.