Školské akcie

Bosák_KukanSemifinále X. ročníka slovensko – českej súťaže Bosákova cena 2015/2016 sa konalo dňa 08. 04. 2016 v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Súťažná práca Nikoly Gabódovej, žiačky III. A triedy, postúpila do tohto finále. Bola zaradená medzi 20 najlepších prác.

Cieľom súťaže, ktorú každoročne organizuje Spoločnosť Michala Bosáka, je podporovať tvorivosť študentov v oblasti tvorby ekonomických projektov. Naša žiačka síce nezískala umiestnenie, ale na veľmi slušnej úrovni prezentovala svoj podnikateľský zámer pred trojčlennou odbornou porotou. Prínosom je, že mala možnosť zmerať si  svoje schopnosti s ostatnými študentmi a stretnúť sa s významnými osobnosťami ako sú  JUDr. Eduard Kukan, europoslanec,  Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., guvernér Národnej banky Slovenska a iní.

„Víťaz môže byť len jeden“, takto začínal svoj záverečný príhovor hlavný organizátor súťaže pán Ing. Rudolf Bosák. Povzbudzoval prítomných študentov, aby pokračovali v tvorbe ďalších dobrých projektov. Prisľúbil, že navštívi každú školu, ktorá sa prezentovala na tejto súťaži a osobne odovzdá účastníkom pamätnú mincu NBS.

Tešíme sa na stretnutie na pôde našej školy.