Školské akcie

DSC_593315. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia.

11. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme pre žiakov 1. a 4. ročníka pripravili program, v rámci ktorého žiaci mali možnosť pripomenúť si osobnosti, miesta a udalosti týkajúce sa revolúcie. Žiaci spoločne pracovali na dvanástich bodoch, interpretovali básne, priraďovali dátumy k udalostiam a spoločnými silami sa podieľali aj na príprave krátkeho programu. Následne po skončení úloh a po dokončení posterov a kokárd, sa začalo slávnostné pripomenutie. Po odznení Národnej piesne sme si vypočuli prednášku PhDr. A. Pankovics o priebehu revolúcie a o jej predchádzajúcich udalostiach. Slávnostný program sa ukončil odznením piesne s názvom: Sloboda, láska od Koncz Zsuzsa.