Školské akcie

DSC08850_2Dňa 7. 4. 2016 sa Roberta Teruová, žiačka III. B triedy, zúčastnila krajského kola súťaže s názvom Poznaj slovenskú reč. Súťaž sa konala v Košiciach na pôde Gymnázia a ZŠ s vjm Sándora Máraiho. Účastníci súťaže mali možnosť preukázať svoje znalosti zo slovenského jazyka. Prvou úlohou bola interpretácia populárno-náučného textu s názvom – Zubor európsky. Druhá disciplína pozostávala zo samostatnej tvorby textu na danú tému a tretia časť bola zameraná na tvorbu textu pomocou 10 vytypovaných slov. V samotných jazykových prejavoch bola hodnotená slovná zásoba, plynulosť prejavu, jazyková presnosť a kreativita žiakov. Napriek tomu, že Roberta nezískala popredné umiestnenie, ďakujeme jej za reprezentáciu našej školy.