Školské akcie

IMG_20160411_082748Narodeniny Józsefa Attilu sú zároveň oslavou poézie. Sviatkom, kedy neoslavujeme seba , ani svojich blízkych, ale literatúru, slová, vety, krásu textu a jeho dokonalosť; niečo, čo i my sami cítime, dotýka sa nás, ale nedokážeme to vysloviť. To je poézia.

Preto sme sa rozhodli usporiadať čitateľský maratón a oslovili sme nielen našich študentov, ale aj  žiakov základných škôl. Na našu veľkú radosť pozvanie prijali a zišla sa nás päťdesiatka nadšencov literatúry. Každý si so sebou priniesol   svoju obľúbenú báseň, novelu, úryvok z románu a prečítal ju. Čítali aj pedagógovia. Vypočuli sme si básne Józsefa Attilu,  Sándora Petőfiho, Radnótiho, Kosztolányiho,Tótha Arpáda a iných. Odzneli aj zhudobnené básne, pozreli sme si úryvky z filmov. Naskytla sa príležitosť spomaliť každodenné tempo, pouvažovať nad významom slov, ktoré sa pokúšali pochopiť i básnici  stáročia pred nami –  láska, priateľstvo, nenávisť, Boh, svet, domov, pravda.

József Attila túžil po láske, priateľoch, po uznaní. Za svojho života mnohé nezískal, ale po rokoch mu  ich môžeme týmto skutkom i my vynahradiť.  Veď obohatil maďarskú literatúru.  Dúfajme, že sa nám podarí urobiť z čitateľského maratónu tradíciu.