Školské akcie

image005Dňa 10. marca 2016 sa naša škola  zúčastnila oblastného kola v súťaži Autoopravár Junior Castrol – 2016  v odbore  autoopravár-mechanik v Košiciach. Súťaž sa konala na SOŠ – automobilovej Košice  formou  On- line testovania. Našu školu reprezentovali traja žiaci tretieho ročníka daného odboru.

Súťaž sa skladala z dvoch častí:

  1. teoretická časť – test
  2. poznávacia časť – obrázky, schémy.

Súťaže sa zúčastnili stredné odborné školy z Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Humenného, Trebišova a Kráľovského Chlmca.  Spolu súťažilo 20 žiakov.

Výsledky našich žiakov boli len priemerné a z toho dôvodu by sme  sa mali v budúcnosti takýchto súťaží zúčastňovať častejšie.

Dosiahnuté výsledky:

  1. miesto   ROMAN Olexander     –  64 bodov
  2. miesto MÁRTON Štefan         –    54 bodov
  3. miesto ONDIK Tibor              –    47 bodov.