Školské akcie

DSC_4632Výtvarná súťaž  pod názvom Mladá móda v dvoch kategóriách bola určená žiakom pre ôsmy a deviaty ročník základných škôl a pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka.

Vybrať spomedzi 73 kresieb tie najlepšie bola poriadne ťažká úloha. Naozaj krásne kresby! Každá súťaž má však svojich víťazov. Trojčlenná komisia hodnotila obrázky v zložení: Ing. Judita Diószeghyová, Mgr. Enikő Pogányová, Ing. Judita Kázsmérová a  vybrala v dvoch kategóriách po tri výtvarné diela:

I.kategória pre základné školy

I.miesto: Oltmán Vivien – IX. A,  ZŠ – Bieľ (VJ- maď.)

II.miesto: Bányácski Orsolya -IX.A, ZŠ -Streda nad Bodrogom (VJ- maď.)

III.miesto: Kevín Seman- IX.A, ZŠ- Somotor (VJ-slov.)

 

II.kategória pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

I.miesto: Vivianna Kissová III.D, SOŠ –Szakközépiskola Kráľ.Chlmec

II.miesto: Barbara Battyányiová II.D, SOŠ –Szakközépiskola Kráľ.Chlmec

III.miesto: Szabová Réka II.D, SOŠ –Szakközépiskola Kráľ.Chlmec

Ďakujeme veľmi pekne za účasť všetkým žiakom, ktorí nám poslali krásne výkresy. Vašu snahu si veľmi ceníme. Rovnako sa chceme poďakovať pedagogickým pracovníkom, ktorí deti usmerňovali a riaditeľom škôl za zapojenie sa do súťaže.

Z výtvarných prác bola v dňoch 2.-3. marca 2016 organizovaná  výstava, v rámci ktorej boli slávnostne vyhlásené výsledky súťaže a oceneným žiakom odovzdané diplomy a vecné ceny.

                                                                                                   Predmetová komisia pre odevné a kadernícke predmety