Školské akcie

Untitled-1Sviatky jari sú bezpochyby spojené s veľkonočnou výzdobou. Veď čo už by to bola Veľká noc bez veľkonočnej výzdoby? Preto sa naši študenti žiackej školskej rady rozhodli vyhlásiť súťaž o najkrajšiu veľkonočne vyzdobenú triedu.

Triedy III. A a III. B boli rozjasnené farebnými girlandami, rozkvitnutými vetvičkami stromov, krásne ozdobenými vajíčkami a vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými dekoráciami.

 Zvolená komisia hodnotila estetickú stránku všetkých kmeňových tried, nástenku, tabuľu a učiteľskú  katedru. Najviac bodov dosiahli triedy III.A a III.B.

Členovia žiackej školskej rady Vám ďakujú za aktivitu a spoluprácu.