Školské akcie

image053Dňa 8.3.2016 sa konala v kaderníckom salóne č. 2 školská kadernícka súťaž žiačok I.D triedy pod názvom „ Hurá, ide sa na ples ! “

Súťažiace si na príprave účesov v spoločenskom štýle dali veľmi záležať.  Na modelkách preukázali svoj talent, využili odborné zručnosti, uplatnili svoju tvorivosť i fantáziu. K danému štýlu účesu prispôsobovali aj líčenie modeliek.

Hodnotiaca komisia / Bc. Veronika Tamasiová, Stela Balogová, Bc. Alžbeta Körmöndiová, Ing. Judita Kázsmérová , Ing. Imrich Gulyás / sledovala kreativitu a náročnosť účesu, vypracovanosť, dodržiavanie BOZP, zosúladenie s oblečením a témou a celkový dojem.

Porota nakoniec vyhodnotila najlepší účes.

Umiestnenie žiačok

  1. miesto  súťažiaca  Póšová Katarína s modelkou Kadetovou Nikoletou
  2. miesto  súťažiaca   Bušová Nikoleta s modelkou Kováčovou Denisou
  3. miesto  súťažiaca   Balogová Dajana s modelkou Petríkovou Kristínou

 

Víťazkám srdečne blahoželáme !