Školské akcieŠportové akcie

DSC_2988Šport sa nepokladá za všeliek na uzdravenie chorého sveta, ale za reálny príspevok ľuďom ku zbavenia sa tlaku všedných dní a k vzájomnému porozumeniu. Tieto ciele sledujú organizátori už tradičným VALENTÍNSKYM VOLEJBALOVÝM TURNAJOM, ktorého 7. ročník bol zrealizovaný 12. februára 2016 v SOŠ–Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci na pracovisku v Čiernej nad Tisou.

Turnaj je príležitosťou kde sa majú možnosť stretnúť pedagógovia základných škôl v Medzibodroží, ale i ostatní priatelia škôl a kde majú možnosť predviesť svoje športové majstrovstvo. Je to aj výborná príležitosť na priame osobné stretnutia. Ako to zdôraznil Ing. Ivan Beňo, riaditeľ SOŠ a celého podujatia pri otváracom ceremoniáli, táto akcia má spoločensko-športový charakter.

Napriek spoločenským faktorom hodnotovými ekvivalentmi podujatia sú pohyb a zdravá rivalita. Na tento ročník pozvanie SOŠ – Szakköpzépiskola v Kráľovskom Chlmci prijali nasledovné školy:

ZŠ Streda nad Bodrogom s vyučovacím jazykom slovenským , ZŠ Biel,

Veľké Trakany, Veľký Horeš, ktoré tvorili spoločné družstvo, ZŠ Čierna nad Tisou s vyučovacími jazykmi slovenským a maďarským, ZŠ Kráľovský Chlmec tiež s oboma vyučovacími jazykmi.

Svoj úspešný debut mala aj ZŠ Jánosa Erdelyiho z Veľkých Kapušian.

Turnaja sa zúčastnila aj naša partnerská škola Vay Miklos Szakközépiskola és Diákotthon zo Sárospataku. Deväť družstiev bolo rozdelených do troch základných skupín, z ktorých dve najúspešnejšie z každej skupiny postúpili do semifinálových a následne i do finálových bojov s nasledovnými výsledkami:

 

A skupina:

Kráľ.Chlmec (VJS)     – Čierna nad Tisou (VJM)  2:0

Trakany,Biel,Horeš    – Čierna nad Tisou (VJM)  2:0

Kráľ. Chlmec (VJS)   – Trakany,Bieľ,Horeš          2:1

 

B skupina:

Čierna nad Tisou (VJS) – SOŠ Kráľ.Chlmec    2:0

Kráľ. Chlmec (VJM)       – SOŠ Kráľ.Chlmec    2:0

Čierna nad Tisou (VJS) – Kráľ.Chlmec (VJM)  1:2

 

C skupina:

Streda n/B. (VJS)    – Sárospatak   2:0

V.Kapušany           –   Sárospatak   2:0

Streda n/B. (VJS)    – V.Kapušany   2:0

 

SEMIFINÁLE

Kráľ.Chlmec (VJS)   – Čierna nad Tisou (VJS)  2:1

Streda n/B.(VJS)     – Trakany,Bieľ,Horeš      2:0

Kráľ. Chlmec (VJM) – Veľké Kapušany          1:2

     FINÁLE

Kráľ.Chlmec (VJS)  – Veľké Kapušany         2:0

Streda n/B.   (VJS)  – Veľké Kapušany         2:0

Kráľ. Chlmec (VJS)- Streda n/B. (VJS)      1:2

 

             CELKOVÉ PORADIE

  1. ZŠ Streda nad Bodrogom VJS
  2. ZŠ Kráľovský Chlmec VJS
  3. ZŠ Jánosa Erdélyiho Veľké Kapušany

Spestrením volejbalového turnaja bol už tiež tradičný futbalový zápas medzi členmi Olympijského klubu v Košiciach a zamestnancami SOŠ Kráľovský Chlmec ktorý sa skončil výsledkom 6:4 futbalových seniorov z OK Košice. Tento športový   maratón sa skončil až večer a plný pekných zážitkov a príjemnej únavy po aktívnom pohybe, kde všetci účastníci po záverečnom hodnotení Mgr. Evy Blaškovej, zástupkyne riaditeľa SOŠ v Kráľovskom Chlmci, vyjadrili svoje odhodlanie sa znovu stretnúť už na ôsmom ročníku  tohto populárneho podujatia.