Školské akcie

DSC_4517Pri príležitosti 110. výročia založenia učňovského školstva v Kráľovskom Chlmci predmetová komisia Prírodovedných predmetov usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy dňa 26.februára 2016. Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych podobách (kvízové úlohy, otázky s odpoveďami, vysvetlenie javov, logické úlohy). Všetci účastníci aj organizátori sa zhodli na tom, že podobné súťaže rozširujú prírodovedný obzor žiakov a prispievajú k tímovej práci našich študentov.

Poradie Trieda

 

Kvíz

 

Otázky

 

Logické úlohy

 

Vynálezy

 

Javy

 

Súčet bodov

 

1. II.B 16 6 3 4 0 29
2. II.A 13 5 4 5 0 27
3. I.A vjm 11 5 4 4 0 24
4. III.A 11 4 1 6 0 22
5. I.A vjs 12 3 2 3 0 20
6. III.B 9 5 0 4 0 18