Školské akcie

DSCN1748

Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Tohtoročný 38. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 01.4.2016, krajské kolo sa uskutoční v  SOŠ Košice dňa 8.4.2016. Celoštátne kolo zorganizuje SPŠE  K. Adlera 5 Bratislava v dňoch 26.-29.4.2016.

Naša škola sa už tradične  zapája do súťaže. Školské kolo sa uskutočnilo 25.2.2016 v miestnosti B17 od 730 do 1245 , kde sa súťažilo v týchto odboroch:

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné  hospodárstvo)

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

12 – Elektrotechnika a hardware

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Členmi komisie boli učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy: Ing. Mikuláš Kalitza, Mgr. Zoltán Jánošík,  Bc. Zoltán Rácz , Ing. Alžbeta Darányiová, Gábor Dóczi.

Atmosféra počas celej akcie bola vynikajúca. Súťažiaci aj porotcovia boli spokojní s celkovou úrovňou odprezentovaných prác. Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola, dostali cenné rady a pokyny od porotcov na odstránenie menších problémov a na skvalitnenie prezentácie svojich prác.

 

Súťažiaci v prvej časti SOČ – odbory 07, 09,14:

P.č Názov práce Odb Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Vývoj poľnohospodárstva v Medzibodroží vzhľadom na pôdnu religiozitu 07 Veronika Paľová, Patrícia Lišócka II.A Mgr. Zoltán Jánošík
2. Vyhotovenie motokáry 09, 14 Makkai Ákos, Sitš Nikolas II.D, II.C Bc. Zoltán Rácz

Súťažiaci v druhej časti SOČ – odbor 12:

P.č. Názov práce Odb Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Lietajúci drón 12 Gabriel Bodnár IV.B Gabriel Dóczi
2. zosilňovač 2 x 100 W 12 Bence Bajusz IV.B Gabriel Dóczi
3. zosilňovač 2 x 100 W 12 Róbert Fedor IV.B Gabriel Dóczi
4. Zosilňovač 2X100W + reproduktorová sústava – vlastná výroba 12 Gabriel Füstös IV.B Gabriel Dóczi
5. Zosilňovač 2X100W 12 Dávid Gyüre IV.B Gabriel Dóczi
6. Zosilňovač 2X100W 12 Attila Gönczi IV.B Ing. Kalitza
7. Zosilňovač 2X100W 12 Csaba Horňák IV.B Ing. Kalitza
8. Menič napätia z 12V na 230V 12 Karol Lukács IV.B Ing. Kalitza
9. Inverter 12 Zsolt Kaško IV.B Ing. Hajdu
10. Inverter 12 Csaba Lipán IV.B Ing. Hajdu
11. Inverter 12 Sándor Nagy IV.B Ing. Hajdu
12. Inverter 12 Erik Novák IV.B Ing. Hajdu
13. Zosilňovač 2X100W 12 Ladislav Peštik IV.B Ing. Darányiová
14. Zosilňovač 2X100W 12 Patrik Sápos IV.B Ing. Darányiová
15. Inverter 12 Gabriel Šiška IV.B Ing. Darányiová
16. Auto na diaľkové ovládanie so senzormi 12 Alexander Csatlós

Dávid  Ryšavý

III.B Gabriel Dóczi

Na záver súťaže pán učiteľ  Ing. Miroslav Gonda pripravil krátku prezentáciu o firme Tesla a zároveň sme odovzdali malý darček od predmetnej firmy priamo z Los Angeles pre riešiteľa najlepšej práce. Tým sa stal žiak IV.B triedy Gabriel Füstös.

Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola a budú reprezentovať školu v regionálnom kole dňa 1.4.2016 v Michalovciach:

 

P.č. Názov práce Odb Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Vývoj poľnohospodárstva v Medzibodroží vzhľadom na pôdnu religiozitu 07 Veronika Paľová, Patrícia Lišócka II.A Mgr. Zoltán Jánošík
2. Vyhotovenie motokáry 09, 14 Makkai Ákos,           Sitš Nikolas II.D, II.C Bc. Zoltán Rácz
3. Auto na diaľkové ovládanie so senzormi 12 Csatlós Alexander

Ryšavý Dávid

III.B Gabriel Dóczi