Školské akcie

DSC_4572Vieme,  že výber strednej školy, a tým aj povolania, je dôležitý krok v živote človeka, a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto sme v dňoch 2.3.2016 a 3.3.2016  zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Pri tejto príležitosti sme privítali 165 končiacich žiakov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiakov absolventi našej školy a súčasne terajší kolegovia – Mgr.Denisa Szemanová a  Gabriel Dóczi , krátko zhrnuli, čo im dala naša škola, ako využili u nás získané vedomosti pri ďalšom štúdiu, v praxi a v živote vôbec. Dňa 3.3.2016 si našla na nás čas aj naša absolventka odboru DOŠ, terajšia riaditeľka pobočky Slovenskej sporiteľne v Kráľovskom Chlmci – Ing. Gabriela Deák Szabó. Aj ona sa prihovorila deviatakom. V odbornej učebni pre elektrotechnikov sme pripravili pre žiakov prezentáciu ponúkaných odborov formou výstavy, pričom  žiaci predstavili  hosťom jednotlivé odbory: mechanik strojov a zariadení, autoopravár mechanik, strojný mechanik, mechanik elektrotechnik, obchodná akadémia, kaderník, murár, stavebná výroba a výroba konfekcie. Po prezentácii odborov učitelia sprevádzali  hostí po škole a ukázali im  odborné učebne, jazykové laboratória, dielne a kadernícky salón. Žiačky z odboru kaderník pripravili pre návštevníkov prehliadku účesov a líčenia. Vytvorili sme aj športový kútik, v rámci ktorého sme propagovali športový život na našej škole.

Dúfame, že  mladí hostia sa dobre  cítili a mnohí z nich si vyberú z ponúkaných odborov a vrátia sa  ku nám ako budúci prváci. Tešíme sa na nich!