Školské akcie

WP_20160226_015~1Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila v dvoch fázach: 4. februára 2016 v Kráľovskom Chlmci /teoretická časť/ a 24. februára v areáli školy Čiernej nad Tisou /praktická časť/.

V  kategórii autoopravár –  mechanik  súťaže sa  zúčastnilo 13 žiakov I.D triedy .

Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

Na teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 15 otázok. Praktická časť bola zameraná na presnosť vyhotovenia výrobku, na kvalitu povrchu a na dodržiavanie zásad BOZP.

Hodnotili sa nasledovné kritériá: celkové miery s max. bodom 20 , kvalita závitu s max.  bodom 20, presnosť dier s max.  bodom 20, presnosť výrezu s max.  bodom 20, estetika s max.  bodom 10, dodržiavanie zásad BOZP s max. bodom 10.  Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

Po vyhodnotení súťaže 1. miesto získal Filip Viktor, 2. miesto obsadil  Pekárovics Dominik   a tretím sa stal Bodnár Richard .  Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych predmetov.

Víťazom blahoželáme !