Školské akcie

DSC_2986Odborná príprava mladých ľudí pre prax je náročná práca. Vzbudiť záujem o oblasť štúdia ako je účtovníctvo, vyžaduje využívať také metódy a formy vyučovania, ktoré priblížia žiakom reálnu ekonomickú prax.

Cieľom previerky odbornej zručnosti  dňa 5. februára 2016 bolo formou súťaže zmerať si vedomosti a zručnosti z účtovania a odmeniť najúspešnejších účtovníkov tretieho ročníka obchodnej akadémie.

 

Na prvom mieste sa umiestnili:

Martin Jenigár – III. A trieda

Zsolt Pankulics – III. B trieda

 

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho štúdia.

 

Predmetová komisia

odborných predmetov ekonomických