Školské akcie

image001Žiaci I.F a II.E triedy učebného odboru 3686 F Stavebná výroba sa zapojili  v rámci odborného výcviku do súťaže previerky zručnosti Zlatá murárska lyžica. Táto súťaž trvala celý 1.polrok. Žiaci vykonávali práce zahrnuté v tematickom pláne. Hodnotení boli podľa výkonu práce. Celkové hodnotenie previerky bolo 27.01.2016.

Najlepší žiaci:

I.F trieda

  1. Madočai Tomáš
  2. Gazsik Adrián
  3. Nagy Nikolas

II.E trieda

  1. Franc Dávid
  2. Balog Róbert
  3. Gazsik Juraj