Športové akcie

20151218_114330Mladý človek prisudzuje veciam význam na základe svojich pocitov, ktoré v ňom konkrétna činnosť vyvoláva. Medzi hlavné oblasti jeho zaujímavých hodnôt patrí nesporne aj športová činnosť. Vianočný futbalový turnaj je udalosťou, ktorému sa tešia mnohí žiaci našej školy, veď do tohto ročníka, uskutočnenom 18. decembra 2015 sa zapojilo 70 študentov našej školy.

Turnaj opäť potvrdil náročné fyzické kritériá pre každého jedného účastníka svojím hracím systémom. Hralo sa turnajovým spôsobom v troch trojčlenných a jednej štvorčlennej skupine, z ktorých najlepšie dve družstvá postúpili do štvrťfinále, a potom vylučovacím spôsobom do záverečných častí turnaja.

Vysoká športová rivalita žiakov, podmienená pokojnou predvianočnou atmosférou priniesla so sebou zaujímavé zápasy, v ktorých sa „nestratili“ ani žiaci nižších ročníkov. Tento športový duch turnaja svojou činnosťou umožnil aj organizátori turnaja a rozhodcovia Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza a Štefan Tóbiás.

 

Turnaj „zdobili“ nasledovné výsledky:

A skupina: I.C – II.B – 1:3                         B skupina: I.A – I.D – 2:4

I.NŠ – I.C – 7:1

II.B – I.NŠ – 0:2

C skupina: IV.B – III.B – 3:1                            D skupina: II.D – III.A – 4:5

III.C – III.B – 3:1                                                IV.A – III.A – 2:5

IV.B – III.C – 4:3                                                 II.D – IV.A – 1:0

ŠTVRŤFINÁLE:                                             SEMIFINÁLE:

III.C – II.D – 5:0                                               III.C – IN.Š – 5:1

I.D- III.B – 3:2                                                 III.A – I.D – 0:2

I.NŠ – IV.B – 3:2

III.A – I.A – 6:1

Zápas o III. miesto:

I.NŠ – III.A – 2:5

FINÁLE:

III.C – I.D – 5:1

Vianočný futbalový turnaj pre žiakov SOŠ Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci už tradične plní popri svojom športovom poslaní aj výchovné ciele, ktorého hlavným mottom bolo: „ŠPORTOM PROTI DROGÁM“ s prispením koordinátorky prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov Mgr. Angeliky Hajdók.

Dobrá organizácia podujatia, sebaovládanie v prekonávaní sa navzájom v žičlivej atmosfére, znovu pomohla zbaviť dušu žiaka tlaku všedných dní a vyvolala túžbu po ďalšom podujatí, na ktoré sa spoločne tešíme.