Školské akcie

IMG_4831Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm.

Hodnotiaca komisia: Ing. Eva Vassová, Árpád Bányácski, Alexander Nagy.

Komisia hodnotila prácu žiakov podľa tohto kritérií:

 1. Test
 2. Dodržiavanie BOZP
 3. Presnosť murovania
 4. Presnosť škárovania
 5. Estetika

Umiestnenie žiakov:

II.C

 1. miesto : Váradi Štefan
 2. miesto : Detrik Péter
 3. miesto : Fényes Dániel

III.C

 1. miesto : Kendi Ladislav
 2. miesto : Fényes Marián
 3. miesto : Hornyák Norbert
 4. miesto : Bálint Dániel