Školské akcie

IMG_4831Žiaci II. a III. ročníka odboru murár si preverili svoje zručnosti koncom januára 2016. Súťaž sa uskutočnila pre tretiakov 14. – 15. januára, a pre druhákov 19. – 20. januára. Cieľom bolo predviesť  presnosť a šikovnosť. Súťaž pozostávala z testovej a z praktickej časti. V praktickej časti mali vymurovať pilier na presnú škáru z plných pálených tehál s výškou 750 mm.

Hodnotiaca komisia: Ing. Eva Vassová, Árpád Bányácski, Alexander Nagy.

Komisia hodnotila prácu žiakov podľa tohto kritérií:

  1. Test
  2. Dodržiavanie BOZP
  3. Presnosť murovania
  4. Presnosť škárovania
  5. Estetika

Umiestnenie žiakov:

II.C

  1. miesto : Váradi Štefan
  2. miesto : Detrik Péter
  3. miesto : Fényes Dániel

III.C

  1. miesto : Kendi Ladislav
  2. miesto : Fényes Marián
  3. miesto : Hornyák Norbert
  4. miesto : Bálint Dániel