Školské akcie

1     Pri príležitosti 200-ého výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa uskutočnila na 6.vyučovacej hodine spomienka na tohoto velikána, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o povznesenie slovenského národa po kultúrnej, jazykovej a politickej stránke. Tejto netradičnej hodiny slovenskej literatúry sa zúčastnili triedy I.NŠ, II.A a III.A spolu so svojimi vyučujúcimi. Slovom sprevádzala Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci si vypočuli recitáciu básne Rozžehnání v podaní študentky I.NŠ Izabely Šiškaová, prednes listu v podaní Rebeky Paňkovej, tiež z I.NŠ.