Školské akcie

IMG_20151203_145915V tomto školskom roku sa uskutočnil na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre V.ročník literárnej súťaže Legere organizovaný Fakultou stredoeurópskych štúdií. Súťaž pozostávala z troch kôl, začala sa v októbri a skončila 11.decembra 2015. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť poznanie o tvorbe Józsefa Attilu, podrobnejšie analyzovať a tým aj pripraviť súťažiacich na nadchádzajúce maturitné skúšky.

     Organizátori súťaže, vysokoškolskí profesori a doktoranti, zostavili svoje prednášky a úlohy tak, aby pomohli študentom pri osvojení si techniky práce s textom, predstavili im zachytenie dojmu, jazykové prostriedky umeleckého rozboru a práce s textom. Chceli ich motivovať k tomu, aby viac čítali krásnu literatúru.

     Počas literárnej súťaže boli prednášky profesorov zamerané na danú tému, Józsefovi Attilovi, jeho tvorbe. Tú si mohli naštudovať počas domácej prípravy. Potom v troch kolách riešili úlohy. Súčasťou súťaže bola aj príprava prezentácie, ktorá mala určený časový limit, jej obsah a spracovanie bolo v rukách súťažiacich. Zvlášť sa hodnotili úlohy, zvlášť v dvoch skupinách počúvala odborná porota a pozerala prezentácie. Učitelia, ktorí pripravovali súťažiacich, sa počas plnenia úloh zúčastnili prednášok.

     Na V.ročníku literárnej súťaže Legere si zmeralo sily 17 odborných škôl a 13 gymnázií – viac ako 100 študentov spolu s ich učiteľmi. Súťaž bola vyrovnaná, až do konca prebiehal medzi odbornými školami boj o tretie miesto. Na našu veľkú radosť sa nám podarilo vytrvalou prácou získať 3.miesto. Bola nám udelená aj cena za najlepšiu prezentáciu, čo nesmierne potešilo aj našu profesorku PhDr.Pankovics Andreu, ktorá nás po celý čas pripravovala na súťaž. Navyše, domov sme si odniesli aj zvláštnu cenu pre tím, ktorý pricestoval z najväčšej diaľky.

 

Čisté srdcia – Juhászová Médea, Pankulics Ján, Nagy Sándor