Školské akcie

S1300005_2Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a  hostia. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne.

4. december 2015 sa stal pre žiakov IV.A triedy takýmto výnimočným dňom. V krásne vyzdobenej sále kultúrneho domu v Pribeníku triedna učiteľka Ing. Alžbeta Darányiová privítala prítomných a po slávnostnom prejave zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Evy Blaškovej   pripla študentom zelené stužky, symboly nádeje.

Tento výnimočný okamih predznamenával čas nezadržateľne sa blížiaci čas maturitnej skúšky, skúšky dospelosti. Slávnostný prípitok ukončil tú vážnejšiu, oficiálnu časť stužkovej.

S1300010_2Nasledovali zábavné chvíle spomienok na študentský život žiakov obchodnej akadémie aj mechanikov elektrotechnikov. Veselý „mikulášsky tanec“ dievčat, zábavný program chlapcov, rozdávanie malých darčekov od Mikuláša prispeli k vytvoreniu uvoľnenej sviatočnej atmosféry stužkovej slávnosti.

Prajeme budúcim maturantom, aby dokázali zvládnuť a uniesť všetko, čo im vstúpi do života. Úsmev aj hlboké vrásky. Víťazstvá aj straty.

Všetkým želáme na maturitách šťastnú ruku pri ťahaní maturitných zadaní . Do ďalších rokov prajeme splnenie všetkých predsavzatí, aby boli v živote spokojní a našli v ňom uplatnenie.

 

 Obchodná akadémia:

Viktória Binová

Lýdia Bundzáková

Diana Cibáková

Valéria Harcsová

Katarína Hlivjáková

Dávid Kanalaš

Bianka Kendiová

Edina Kozinská

Laura Kunová

Nikola Moravčíková

Flórián Pituk

Diana Spišáková

René Zadori

Estera Župčanová

Mechanik elektrotechnik:

Dávid Bodzáš

Kristián Ferko

Dominik Kulcsár

Patrik Lévai

Dávid Pirigyi