Školské akcie

DSC_2211Žiaci III.D a III.E triedy  odboru autoopravár-mechanik  dňa 20.1.2016 so začiatkom o 8,00 hod. si preverili svoje  zručnosti formou on line testu.

Testovania sa zúčastnilo 22 žiakov z 25 prihlásených.

Súťaž,  čiže on line testovanie,  sa skladalo z dvoch častí .  V prvej časti boli položené teoretické otázky z 5 okruhov :

  1. Automobil, všeobecná diagnostika
  2. Podvozok
  3. Transmisia
  4. Motor a príslušenstvo
  5. Elektrotechnika.

Z hľadiska náročnosti táto časť bola náročnejšia ako druhá, poznávacia časť on-line testovania pre časovú tesnosť. Chlapci mali len 60 minút na 60 náročných otázok.  Druhá časť bola aj kratšia aj jednoduchšia. Úlohou bolo spoznať 30  obrázkov za 30 minút.

V súťaži maximálnych možných dosiahnuteľných bodov bol 120. Najúspešnejším stal Márton Štefan (85b) , druhé miesto získal Pál Patrik (81b)  a tretie miesto obsadil Ondik Tibor (79b). Za uvedené umiestnenie žiaci boli odmenení.